Onze troeven

  • Professionele expertise
  • Kwalitatief werk
  • Klantgerichtheid
  • Aangename en persoonlijke aanpak
  • Flexibiliteit
  • Uitstekende producten
  • Altijd bereikbaar voor dringende problemen (ook voor niet-klanten)Diabeet voeten

Diabetes patiënten hebben er alle baat bij hun voeten regelmatig te laten verzorgen.  Ik help u hier graag met de nodige expertise.

Terugbetaling Ziekenfonds

Quasi alle ziekenfondsen zijn overtuigd van het nut van voetverzorging, in het kader van de algemene gezondheid.  Hierdoor kan u tussenkomst voor de behandelingen bij een erkende pedicure bekomen.

Ik beschik over de nodige formulieren.

Vraag ernaar!